Historisk Samfund: Aftenvandring i Flensborg.

Historisk Samfund: Aftenvandring i Flensborg

Historisk Samfund Sønderjylland Kreds Sydslesvig inviterer til aftenvandring i Flensborg på Museumsbjerget, Den gamle Kirkegård og i Christiansen-Park. 
Området er nu blevet færdigrenoveret indenfor projektet ”Christiansens Gärten“ og Historisk Samfund Sønderjylland Kreds Sydslesvig følger op ift. den seneste tur. I målsætningen for projektet står bl.a.:
“Sie sollen als einzigartiges kulturhistorisches Ensemble wieder als Einheit erlebbar werden und als Zeugnis der deutsch-dänischen Geschichte im Bewusstsein verankert werden”. 
Tirsdag den 11. juni, kl. 17:00 mødes deltagere på den tidligere Chr.-Paulsen Skolen i Flensborg, hvor der også er parkeringspladser.
Guide er projektleder Christian Hagge fra Flensborg. Han tager gruppen med på tur gennem de tre lokaliteter og fortæller om det omfattende projekt, som han er ansvarlig for. Der guides på tysk.
Afsluttende er der kaffe og en kage samt mulighed for at stille spørgsmål.
Prisen er € 5,00, og alle er velkomne.
Tilmelding før den 07. juni til: henne725@gmail.com
eller hér: