Kultur

Levende musik i skolen på Flensborghus.

Levende musik i skolen på Flensborghus

Onsdag spillede folkemusik-bandet Tumult på Flensborghus. Publikum var elever fra Gustav Johannsen-Skolen samt fra Cornelius Hansen-Skolen, men alle byens danske fællesskoler havde fået en invitation. Koncerten var nemlig del af et projekt ved navnet „Levende Musik i Skolen“. Den selvejende institution havde sammen med SSF, SdU og Skoleforeningen fået Tumult til Sydslesvig, hvor de i alt spillede tre koncerter. Foruden det i Flensborg, spillede bandet også på A. P. Møller Skolen i Slesvig og på den danske skole i Læk. I Slesvig deltog elever fra skolerne A. P. Møller Skolen, Sønder Brarup Danske Skole og Jes Kruse-Skolen i Egernførde. I Læk kom eleverne fra Læk Danske Skole og fra Ladelund Ungdomsskole. 
Eleverne var primært fra de ældre skoleklasser, det vil sige 8. til 10. klassetrin, og de havde på forhånd arbejdet med undervisningsmaterialet om folkemusikken. På den måde havde de allerede inden koncerten en vis form for føling med genren, og Tumult, der spiller dansk folkemusik, mødte velforberedte unge. De blev via projektet præsenteret for en musik, de formentligt ikke hører så meget i deres hverdag.