Kommentar 3.12.: Dobbelt statsborgerskab - også for danske sydslesvigere


Når SSFs formand Jon Hardon Hansen og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen 4. december får foretræde for Folketingets indfødsretsudvalg, er det for at uddybe det høringssvar, som SSF tidligere på året har sendt til Justitsministeriet med opfordring om at give danske sydslesvigere (med tysk statsborgerskab) mulighed for også at søge dansk statsborgerskab.

Den danske regerings er bestræbt på at give danskere i udlandet mulighed for at erhverve hhv. beholde deres danske statsborgerskab, når de har fået hhv. ønsker et andet (EU)lands statsborgerskab. Det hilser SSF selvsagt velkommen og er overbevist om, at mange (rigs)danskere i Sydslesvig vil benytte sig af.

Men SSF opfordrer også til, at danske sydslesvigere med bopæl i Sydslesvig og sydslesvigsk fødestedskriterium plus dokumenteret tilknytning til det danske mindretal får lov til at søge om dansk statsborgerskab.

Og at sydslesvigere, der er flyttet til Danmark, samt dem, der ikke er født i Sydslesvig men er bosat i Danmark, får lempeligere adgang til dobbelt statsborgerskab.

SSF henviser til, at dobbelt statsborgerskab for nationale mindretal allerede praktiseres f. eks. i og omkring Ungarn.

For Tysklands vedkommende er det allerede nu gældende praksis, at EU-borgere godt må have to statsborgerskaber.

SSF er overbevist om, at dobbelt statsborgerskab vil bekræfte den enkelte sydslesvigers danske identitet og fremme det historiske, kulturelle og sproglige fællesskab med Danmark.

SYDSLESVIGSK FORENING