SSF - De danske sydslesvigereres folkelige og kulturelle hovedorganisation

Foto: Martina Metzger

Sydslesvigsk Forening (SSF) er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation med 24 tilsluttede foreninger.

Foreningens formål er at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig.

Ud over en bred vifte af kulturtilbud rundt omkring i foreningens 80 distrikter – lokalforeninger virker Sydslesvigsk Forening – sammen med mindretallets politiske parti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) – på det mindretalspolitiske felt.

SSF driver 40 forsamlingshuse, Danevirke Museum samt lejrskolen Skipperhuset i Tønning.

Det danske mindretal får en samlet dansk statsbevilling på mere end 500 millioner kroner årligt. Det er rundt regnet 2/3 af, hvad det danske mindretal koster. Resten finansieres ved tyske tilskud og medlemskontingenter.

Det danske mindretals medlemmer opfatter sig selv som danske sydslesvigere, tyske statsborgere – med dansk identitet, om end mange af dem har tysk eller plattysk som hverdagssprog.

Det frivillige engagement er mindretallets fundament. Kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter dyrkes i et meget rigt foreningsliv.

 

 

Læs SSFs vedtægter