Dansk Generalsekretariat

SSFs centralforvalting har hjemme på Flensborghus. Foto: SSF

Dansk Generalsekretariat på Flensborghus er Sydslesvigsk Forenings centralforvaltning og varetager centrale administrative og mindretalspolitiske opgaver for Sydslesvigsk Forening og til dels for det samlede danske mindretal.

 

Åbningstider

Mandag-onsdag 7.30 - 16.30

Torsdag 8.00 - 16.30

Fredag 8.00 - 12.00

 

Generalsekretæren er chef for alle SSFs ansatte, sekretær i Forretningsudvalget og repræsenterer foreningen udadtil. Han varetager de overordnede kontakter og bærer det økonomiske ansvar for foreningen.

 

Sekretariatet består derudover af en foreningskonsulent og en sekretær.

 

Kulturafdelingen arrangerer sammen med fagudvalgene teater-, ballet- og operaforestillinger, børne-teater, klassiske som populære koncerter og bærer hovedansvaret ved tilrettelæggelsen af årsmøderne.

 

Presseafdelingen arbejder på hele informationsspektret (internt, nord- og sydpå) for hele mindretallet, producerer medlemssider i Flensborg Avis, brochurer, pressetekster, årbog, videoer m.m. Holder kontakt med danske, tyske o.a. medier.

 

Bogholderiet samarbejder med alle afdelinger omkring tal og økonomi og forvalter foreningens julemærkesamling.

 

Ejendomsafdelingen varetager alt arbejde med foreningens ejendomme, forsamlingshuse og ældreboliger. Lejekontrakter indgås, håndværkere bestilles og kontrolleres, reparationer aftales og byggeri afvikles.

 

EDB-afdelingen servicerer alle afdelinger med alt, hvad der har med computere og telefoner at gøre og er desuden webmaster for foreningens hjemmeside.

 

Centralkartoteket (CK) forvalter 33.000 adresser for SSF og de tilsluttede foreninger.

 

Copy- og Layoutafdelingen producerer foreningens tryksager, løbesedler og plakater.

 

Receptionen er det første, man møder på Flensborghus, og vores oldfrue tager sig af alt med møder og arrangementer.

 

Amtssekretariaterne støtter og vejleder i det danske arbejde rundt omkring i SSFs 8 amtsorganisationer (inklusive Friisk Foriining) og de tilhørende distrikter.