Amtsgeneralforsamling 2018: Flensborg Amt ønsker tillid og samarbejde


Der udspandt sig en livlig debat om strukturen i mindretallet og samarbejde mellem de danske organisationer, da 35 delegerede fra SSF Flensborg amt blev inviteret til at drøfte spørgsmålet ved cafédiskussioner under amtets generalforsamling på Flensborghus i sidste uge. Ikke mindst på baggrund af den mindretalsinterne debat om projektet 'Mindretallenes Hus' og en strukturundersøgelse gav repræsentanter for flere distrikter udtryk for, at der i mindretallet er brug for ét talerør for alle og et bedre samarbejde mellem organisationerne. Forslagene rakte helt hen til en sammenkøring af budgetter eller en fusion af enkelte dele af mindretallet. Især ordet "tillid", der blev anset for at være mangelvare, faldt flere gange. Stor opbakning var der også til ideen om at få foretaget en konsulentundersøgelse af mindretallets strukturer.

 

Stor indsats i distrikterne

 

Inden denne diskussion havde amtsformand Karsten Weber aflagt en veloplagt årsberetning og kunne se tilbage på et arbejdsrigt år. Der har i alt i distrikterne været afholdt 313 møder med samlet 11.349 deltagere. Tallet er formodentlig højere, da ikke alle distrikter har nået at indberette deres statistik. De hidtidige tal er lidt lavere end året forinden, men stadig på et tilfredsstillende niveau. "Jeg synes, at det er et imponerende tal, og jeg kan bare bede Jer om at blive ved med det, selvom det til tider nok kan være lidt svært at have energi og overskud til det. Medlemmerne værdsætter helt sikker Jeres indsats," lød amtsformandens ros og appel til distrikterne.

 

Flops og tops 

 

Udover etablerede arrangementer som udflugter, grillfester mm. har amtet i år sammen med Flensborg by gjort et forsøg på at arrangere en fastelavnsfest for voksne. Den måtte dog aflyses på grund af for få deltagere og vil ikke gentages. En særlig succes, der sikkert vil fortsættes, er til gengæld de familiesprogkurser, som amtet arrangerer og som kunne samle 255 deltagere. 

 

Som i de allerfleste amter har SSF også i Flensborg amt 2017 haft medlemsfremgang fra 3370 til 3561. Karsten Weber slog på denne baggrund til lyd for at at fortsætte med en aktiv medlemshvervning. Desuden var formanden glad for, at det er lykkedes at få et godt arbejde op at stå i Husby igen. Efter en generalforsamling, hvor kun et enkelt medlem var dukket op og efterfølgende planer om en en fusion med distriktet Munkbrarup-Wees, har den lokale skoleleder Dirk Jäger sammen med sit samarbejdsråd taget initiativ til at genoplive Husby distrikt. Der er i mellemtiden valgt en bestyrelse, der fører arbejdet videre.

 

Genvalg på hele linjen 

 

Ved de turnusmæssige valg blev næstformanden Sven Nielsen, bisidderne Annette Neumann og Erik Leth samt suppleant til amtsstyrelsen Helle Wendler valgt for yderligere en periode. Revisorerne er forsat Heinz-Peter With og Karen-Lise Nyholm. Delegeret til hovedstyrelsen er udover formanden atter Sven Nielsen.