Amtsgeneralforsamling 2018: Gottorp Amt prioriterer Slesvighus


Gottorp amt har overskredet grænsen til de 2.000 medlemmer. Det kunne amtsformand Petra Mohr  meddele de 35 delegerede til amtsgeneralforsamlingen i sidste uge. I løbet af 2017 er medlemstallet gået frem fra 1.881 til 2.002. 

 

I sin formandsberetning gjorde Petra Mohr rede for den indsats, amtsstyrelsen har ydet i det sidste år for at give medlemmerne gode tilbud og understøtte arbejdet i distrikterne. Det store frilufts-årsmøde i Slesvig, som amtet arrangerer sammen med naboerne fra Rendsborg-Egernførde, er blevet evalueret, og der vil være talrige forbedringer i år. Amtets St. Hans-fest er flyttet fra Christianslyst til roklubben i Mysunde, og det har været en succes, som man vil holde fast i - ligesom i seniorturen sammen med Rendsborg-Egernførde, en række andre vellykkede arrangementer og en spillevende venskabsforbindelse med Grænseforeningen i Silkeborg, der netop har kunnet fejre 50-års jubilæum. 

 

Hvor skal turen gå hen?

 

Efter en vellykket udflugt til Moesgaard Museum ved Århus vil Gottorp amt til efteråret gerne gennemføre en yderligere udflugt. Alle medlemmer er velkomne til at komme med forslag til, hvor turen skal gå hen. Eneste betingelser: Turen skal gå til Danmark, og køretiden må max. være 3 timer. Amtssekretariatet i Slesvig tager imod forslag indtil midten af juni.

 

Mindretalscenter er afsluttet

 

I sin formandsberetning kom Petra Mohr også ind på, at amtet gerne havde set oprettelsen af et Mindretalscenter for Slesvig ved A. P. Møller-Skolen. "Amtsstyrelsen ville gerne have været med i projektet men det bliev ikke til noget og er afsluttet, fordi ikke alle ville være med," sagde hun. Hun hilste det til gengæld velkommen, at projektet Mindretallenes Hus er afsluttet for SSFs vedkommende. 

 

For SSF-amtet har Slesvighus, som amtsformanden kaldte "et kæmpestort emne", nu første prioritet. Der foreligger allerede en ny plan for udbyggelsen af første sal på Slesvighus med et større multifunktionslokale og to mindre møderum, som amtsstyrelsen favoriserer, men en tilsvarende ansøgning til Sydslesvigudvalget blev afvist i efteråret 2017. 

 

Støtte fra ledelsen til Slesvighus

 

SSF-formand Jon Hardon Hansen, der var tilstede under generalforsamlingen sammen med forretningsudvalget og generalsekretæren, lovede SSF-ledelsens understøttelse med at få realiseret dette ønske. På længere sigt vil amtet så gerne også udbygge 2. sal på Slesvighus. 

 

Ved valgene genvalgtes Dirk Clausen som næstformand og Kirsten Weiß som bisidder. Den hidtidige suppleant Gerwin Wächter bytter plads med Birger Kühl og bliver bisidder. De øvrige suppleanter er Silke Gustafson og Niels Nissen. Amtets delegerede til hovedstyrelsen er Petra Mohr og Birgit Weiß.

 

Amtsgeneralforsamlingens delegerede havde besøg af Grænseforeningens konsulent Claus-Jørn Jensen, der gjorde rede for, hvordan man knytter venskabsforbindelser til lokalforeningerne i Danmark. Interesserede distrikter kan henvende sig til ham på cjj@graenseforeningen.dk.