Amtsgeneralforsamling 2018: Grund til tilfredshed i Sydtønder

Amtsformand Elsbeth Ketelsen aflagde sin første formandsberetning.


Efter et år som ny amtsformand kunne Elsbeth Ketelsen i tirsdags tilfreds aflægge sin første formandsberetning for Sydtønder amt. Til årsskiftet havde SSF 41 medlemmer mere end et år før, der har været afholdt et væld af vellykkede koncerter, årsmøder, udflugter og andre arrangementer. Desuden har amtet en spillevende venskabsforbindelse til Tønder Grænseforening, og offentlighedsarbejdet har fået et skub.

 

Elsbeth Ketelsen understregede, at alt dette kun har været muligt, fordi der er engagerede medlemmer, der trækker læsset. „Jeg vil gerne sige tak til alle de ildsjæle, der har hjulpet til. Vi har alle sammen en meget travl hverdag, og jeg synes, vi kan være stolte over de arrangementer, vi ved fælles hjælp - og i vores fritid - får stablet på benene.“

 

Tilfredshed med amtsstyrelsen

Distrikterne for deres vedkommende udtrykte tilfredshed med amtsstyrelsens arbejde. Formand for SSF i Nibøl, Kim Petersen, roste amtsstyrelsen for at være „mere med“ i distriktsarbejdet og fremhævede, at den fremmer samarbejdet mellem distrikterne.

 

I Sydtønder har der været én distriktssammenlægning i det forgangne år. Sønderløgum og Vidingherred havde på deres generalforsamlinger besluttet at smide kludene sammen, og nu fortsæter begge bestyrelser på øjenhøjde som én bestyrelse for distriktets ca. 200 medlemmer. Man mangler bare at finde et navn til det nye distriktet. Også i Læk er der lys forude, efter at det i første omgang ikke er lykkedes at danne en ny bestyrelse ved generalforsamlingen. Flere frivillige stiller sig nu til rådighed for bestyrelsesarbejdet.

 

Bedre information

Vel modtaget blev også amtsstyrelsens tiltag for at finde en tidssvarende kommunikation med medlemmerne. Der er blevet oprettet en facebookside "Sydtønder amt" for at nå ud til yngre medlemmer, og den er blevet mødt med stor interesse. Desuden er amtets gamle meddelelsesblad „Dansk nyt“ blevet erstattet af det nye „Sydtønder H3 hvem-hvad-hvor“, der udkommer to gange om året og giver alle SSF-medlemmer i amtet et bedre overblik over de arrangementer, amtet og distrikterne tilbyder for alle. 

 

SSFs forretningsudvalg, der var mødt talstærkt op til denne som til de andre amtsgeneralforsamlinger, fik også et budskab med på vejen: Amtsstyrelsen bakker op om ideen Mindretallenes Hus men er skeptisk med hensyn til finansieringen via SSF. Samtidig roste Elsbeth Ketelsen, at der med SSFs ledelse nu er aftalt et tættere samarbejde og bedre informationsflow imellem forretningsudvalget og amtsstyrelserne.

 

Ved de turnusmæssige valg blev Bjørn Egeskjold atter næstformand for amtet. Bisiddere i amtsstyrelsen er Kirsten Tychsen Hansen, Inge Petersen og Heidi Jünemann. Deres suppleanter er Bärbel Michaelis og Niko Möller. Revisionen foretager Jytte Andresen og Bernd Michaelis.