Amtsgeneralforsamling 2018: Husum sætter stor pris på vestkyst-samarbejde

Der var fuldt hus og god stemning til Husum amts generalforsamling på Husumhus og der blev lyttet andægtigt til formand Jörn Fischers engagerede beretning.


Samarbejdet mellem SSFs tre amter på vestkysten fungerer fint. Det fremhævde Husum amts formand Jörn Fischer, da amtet holdt sin generalforsamling i sidste uge. I sin formandsberetning nævnte han samarbejdet om kulturelle tilbud, som "Vestkystkultur", en koncertrække, der nu i to sæsoner har været tilbudt af de tre amter Sydtønder, Husum og Ejdersted i fællesskab. 

 

Desuden holder de tre amtsstyrelser fællesmøder og har koordineret deres organisationspolitiske indsats indenfor SSF. "Vestkysten er godt repræsenteret med ideer til fornyelse af SSF," sagde Fischer. Han gjorde tydeligt, at distriktssammenlægninger kun bør finde sted dér, hvor det er ønsket, og at der også fremover er brug for amterne:  "Amterne er et arbejdsplan til gavn for vores distrikter og bindeled mellem distrikterne og hovedstyrelsen. Amtsstyrelsen er meget undervejs for at støtte distrikterne i deres arbejde." 

 

Nye tilbud

 

Husum amts tilbud af udflugter, seniorudflugter, koncerter og arrangementerne sammen med Husum Bibliotek i sæsonen 2017-2018 er størstendels blevet vel modtaget. Fremover satses der på fornyelse. Således vil amtet i næste sæson bl.a. tilbyde geocaching (digital skattejagt) med basis i danske steder i Husum. 

 

Godt samarbejde i SSF igen

 

Jörn Fischer kom i sin formandsberetning også ind på debatten om Mindretallenes Hus, som han kaldte "en storm i et glas vand." Alle har lavet fejl i denne sag, men SSF-internt er luften i mellemtiden blevet renset, gjorde han tydeligt: "Vi havde en åben diskussion på vores hovedstyrelsesseminar, hvor alt kom på bordet. Så vi er godt på vej. Hele forretningsudvalget har været til møde med amtsstyrelsen, og det kom der en virkelig dejlig aften med en konstruktiv diskussion ud af," sagde en tilfreds Fischer, der roste, at forretningsudvalget nu inddrager baglandet mere i dets arbejde.

 

Tydeligt skuffelse udtrykte han over Skoleforeningens udmelding om, at den ikke vil deltage i en drøftelse af, hvad en uafhængig undersøgelse af mindretallets organisationsstrukturer kunne gavne for samarbejdet og samspillet i Sydslesvig: "SSF er villig til at forandre noget og der bliver forhåbentlig arbejdet videre på sagen. Vi skal drøfte muligheder for forandring men ikke splitte os", sagde Fischer, der derfor udtrykkeligt respekterer Skoleforeningens demokratiske trufne beslutning. Den delegerede Burkhardt Klimm gav udtryk for bekymring for, at der ikke kunne være nok folk til at løfte det lokale arbejde i alle organisationer for fremtiden. Derfor slog han til lyd for, at de organisationer, der er åbne for strukturelle forandringer, arbejder tættere sammen og finder en "lille løsning uden strukturundersøgelse."

 

At der er fornyelse på vej i Husum amt viste valgene. Som bisidder i amtsstyrelsen valgtes 18-årige Eskild Heimböckel fra Bredsted og som suppleant 15-årige Merten Frank. Marco Nicolaisen blev genvalgt som  næstformand, Nadine Baumann-Petersen som bisidder og Marco Dau som suppleant. Revisorerne er atter Karin Overbeck og Burkhardt Klimm. Ligesom SSFs andre amter kan også Husum amt melde en lille medlemsfremgang og er nu mere end 1.400.