Amtsgeneralforsamling 2018: Tallene stemmer i Flensborg


Stigende medlemstal og støt aktivitetsniveau - mindretallet lever i bedste velgående i Flensborg. Det var det gode budskab ,som byformand Preben K. Mogensen kunne berette for de delegerede på SSF-bygeneralforsamling den 18. april.

 

Udover ca. 150 SSF-arrangementer med næsten 7.000 deltagere (uden friluftsmødet) i Flensborg, har der 2018 i ældreklubberne været ca. 250 møder med ialt 3.500 deltagere, og SSFs 21 SSF-teater- og koncertarrangementer i byen samlede 3.400. "Især der, hvor distrikterne tilbyder familiearrangementer, eller når det handler om kulturtilbud til skolebørn, får man fat i mange deltagere," fremhævede formanden.

 

Levende distrikter

Med ca. 4.400 medlemmer, hvoraf godt 500 bor udenbys, er Flensborg stadig det største SSF-amt. Efter en støt koncentration er der nu syv SSF-distrikter i Flensborg. Det største er Centrum-Duborg-Vest med 1.000 medlemmer. Formanden fremhævede arbejdet i distrikterne Tarup og Sporskifte, der har et særdeles højt aktivitetsniveau. Hvor godt mindretalslivet fungerer i disse mindre, afgrænsede bydele, kan ikke kun aflæses på de særdeles høje SSF-medlemstal. Forsamlingshusene Taruphus hhv. Det danske Hus i Sporskifte blev 2017 brugt 230 hhv. 209 gange af mellem 4.000 og 5.500 mennesker hver. 

 

Nye ansigter

Byformanden kunne også glæde sig over fornyelse i sin bestyrelse. Ny bisidder blev 19-årige Tjark Jessen, der hidtil er kendt som aktiv SSW-U'er i Flensborg. Ligeledes ny er suppleant Anette Sigvardsen, der er flyttet til Flensborg fra Københavnog allerede er aktiv i det danske foreningsliv i byen. Genvalgt blev næstformanden Lars Nielsen, bisidderne Pia Persson og Karl Fischer samt suppleant Claus Petersen. Nye revisorer er Grethe Kreutzer og Morten Mortensen, der afløser Dieter Matthiesen og Klaus Ramm.

 

Kasserer i Duborg-Centrum-Vest distrikt Erika Jentzen fik af SSFs formand Jon Hardon Hansen, byformand Preben K. Mogensen og næstformand for distriktet Hans Kaul overrakt SSFs sølvnål for sit store engagement gennem mere end tre årtier (se foto).