Amtsgeneralforsamling 2018: Tid til forandring hos SSF på Ejdersted

Andreas Berg satser på en fornyelse af SSF-arbejdet på halvøen.


Det nyrenoverede Skipperhus i Tønning blev officielt indviet tirsdag aften. Men 25 delegerede og medlemmer i SSF på Ejdersted kunne allerede holde snigpremiere ved deres amtsgeneralforsamling i sidste uge - og var begejstrede over, hvor flot og lyst huset er blevet.

 

Fornyelse var i det hele taget det dominerende emne på generalforsamlingen for SSF Ejdersted amt, hvis medlemstal er oppe på godt 500 nu. Amtsformand Andreas Berg berettede, at amtet har levet op til årsmødemottoet 2017 'Fornyelse skal der til'. "Vi har til årsmødet prøvet noget nyt, mere familievenligt á la familiesommerfest og holdt samtidig fast i årsmødets traditioner. Det har fungeret fint. Vi havde over 500 deltagere til vores friluftsmøde. Der var mange børnefamilier, og mange af dem har vi set for første gang." konstaterede formanden tilfreds.

 

På nær en familieudflugt til Danfoss Universe på Als, der blev aflyst på grund af få tilmeldinger, havde amtet 2017-2018 også succes med sine tilbud som blandt andet amtsfesten og "Uffes kaffebar".

 

Fornyelse af strukturerne

 

Det forløbne års andet store emne i amtet var foreningsudvikling. Andreas Berg fremhævede fællesmøder med bestyrelserne fra Sydtønder og Husum amter og fælles fodslag med hensyn til en fornyelse af SSFs landsmøde og rekruttering af unge. 

 

Også den egne struktur er blevet stillet til debat. Amtsstyrelsen har overvejet en sammenlægning af distrikterne til et stort Ejdersted amt. "Såfremt distrikterne ønsker strukturelle ændringer, er vi gerne parat til at drøfte emnet. I 2017 er distrikterne i Garding og Tønning begyndt på at holde fælles distriktsmøder. I år arrangerer de også et fælles årsmøde, og de har planer om fælles udflugter. Så er det frivillige arbejde fordelt på flere skuldre og ligger ikke på de samme hver gang," understregede Andreas Berg.

 

Han fortalte, at amtsstyrelsen selv også prøver at gå nye veje i sit arbejde. "I bestyrelsen prøver vi på ikke at holde alt for mange møder. Der er mange ting, som bare kan ordnes via mail eller telefon. Bestyrelsesarbejdet er jo et frivilligt arbejde, og man skal ikke køre folk trætte," sagde amtsformanden.

 

Kerstin Meinert, børnehaveleder i Garding, blev genvalgt som næstformand. Som bisiddere valgtes Manuela Kramer og Kristin Gosch. Næstformanden ønskede, at der var nogle fra de små distrikter St. Peter-Ording eller Velt/Follervig med i amtsstyrelsen, men der var ingen frivillige. Dirk Hansen (St.Peter-Ording distrikt) blev dog valgt som medlem af hovedstyrelsen.