Amtsgeneralforsamling 2018: Ungdommen pressede på i Rendsborg-Egernførde

Amtsstyrelsen i Rendsborg-Egernførde: Margret Mannes, Lill Magill, Ulf Born, Susanne Thomsen, Anne Mette Jensen og Britta Jöns. Næstformand Niels Jørgen Hansen mangler på billedet.


Det endte med noget af en valggyser, da 16-årige Lill Magill fra Kiel, elev på A. P. Møller Skolen, på amtsgeneralforsamlingen for Rendsborg-Egernførde overraskende kandiderede til posten som bisidder i amtsstyrelsen. I et snævert kampvalg opnåede hun flere stemmer end Bente Lange (15:13). Denne stopper dermed efter mange år i bestyrelsen og fik en stor tak af amtsformanden for sit engagement og sin kreativitet. 

 

I sin formandsberetning kunne Anne Mette Jensen berette om medlemsfremgang, således at amtet nu har knap 2.000 medlemmer. Det skyldes ifølge hende første og fremmest distrikternes indsats og store engament, der fik stor ros med på vejen: "Distrikterne tilbyder medlemmerne et særdeles varieret program. Uden distrikternes gå-på-mod ville det se sløjt ud i det sydlige Sydslesvig."

 

Anne Mette Jensen fremhævede, at det for mindretallets medlemmer på denne kant også kan betale sig, at skele til de arrangementer, der tilbydes i Slesvig. "Jeg kan bare opfordre alle til at deltage mere i arrangementer som friluftsårsmødet i Slesvig. Især for dem, der kommer fra små steder, kan det være meget givtigt at opleve fællesskabet dér."

 

"Fnidder-fnadder" belaster basis

Særlig opnærksomhed fik også debatten om et Mindretallenes Hus i Flensborg, der ifølge Anne Mette Jensen "er kørt rigtig af sporet". Hun advarede mod konsekvenserne: "Bruger ledelserne energi på fnidder-fnadder, så mister basis lysten", lød de formanende ord fra amtsformanden, der blandt andet kritiserede udtalelser fra Skoleforeningen om SSFs formand. Hun udtrykte håb om, at Samrådet nu kan finde sammen om en anden løsning, så projektet Mindretallenes Hus kommer op at stå. "Jeg tror det, vil gøre mindretallet godt, at vi ikker kun kigger indad, men også lidt længere ud i den store verden." 

 

Niels Jørgen Hansen blev genvalgt som næstformand. Britta Jöns er atter 2. bisidder. Sonja Sickelka genvalgtes som 1. suppleant, mens Peter Lahme er ny 2. suppleant. Amtets repræsentant i SSFs organisationsudvalg, der aktuelt ser på foreningsudviklingen, er Fred Witt.