Sydslesvigs sejeste seniorer stiller op for SSF

Støt vores kandidater til seniorrådsvalget i Flensborg den 6. maj.


Til kommunalvalget den 6. maj stiller ikke kun SSW mere end 600 kandidater i Sydslesvig byer, kommuner og kredse. SSF har to egne kandidater til seniorrådet ("Seniorenbeirat") i Flensborg, der vælges samme dag. Alle, der er fyldt 60 år og har bopæl i Flensborg, har stemmeret.

 

To stærke danske profiler -  Anne Margrethe "Ami" Jessen og Bernd Engelbrecht - vil gøre en særlig indsats for den ældre befolkning i Sydslesvigs største by. Ved sidste valg lykkedes det ikke at få valgt en SSF-kandidat til seniorrådet. Denne gang skulle vi gerne have mindst én repræsentant for den danske befolkningsdel i rådet, der skal holde Flensborgs kommunalpolitikere i ørerne på vegne af de mange seniorer i byen.   

 

 

Anne-Margrete Jessen 

Haferstieg 20, 24941 Flensburg. 71 år. Pensioneret  skoleleder  for  Oksevejens Skole i Flensborg-Sporskifte, gift, to voksne børn, mormor  til to søde småbørn, født og  opvokset i Flensborg, formand for SSW-Sporskifte distrikt, gildemester for Sct. Georgs Gildet  Flensborg, kasserer og bestyrelsesmedlem for den danske spejdergruppe Karsten Thomsen gruppe.  Mangeårigt aktivt medlem af bydels-forummet ”Gesunder Stadtteil Weiche”.

 

Som medlem af Flensborgs seniorråd vil jeg gerne arbejde efter følgende motto: Også vi seniorer er med til at udvikle vores fælles fremtid i Flensborg. Vi har ønsker og drømme, som vi gerne vil realisere. Seniorer er en ligeværdig del af samfundet, det politiske liv, familien, foreningslivet o.m.m.

 

Seniorer vil kunne udvikle sig selv og have tale- og medbestemmelsesret i foreningslivet. De har krav på hjælp ved armod, betalelige boliger og betalelige plejehjem med kvalificeret personale.                                                  Seniorer ønsker hurtig og  personlig hjælp ved hverdagsproblemer og et  barrierefrit  Flensborg. For ingen ønsker at blive kappet af hverdagslivet og glide ind i ensomhed. Seniorer har mange gode forestillinger om en fælles fremtid for alle, uanset alder. Jeg vil gerne aktivt gøre en indsats  for realisering af disse berettigede ønsker. 

 

Bernd Engelbrecht 

Tilsiter Str. 8, 24944 Flensburg. 67 Jahre. Journalist. Verheiratet. Deutscher Staatsbürger. Mitglied der dänischen Minderheit  in  Flensburg: Schriftführer im Distrikt   Sct. Jørgen/Mørvig des Kulturträgers der Minderheit, Sydslesvigsk   Forening, und Mitglied beim SSW.  Kulturell, politisch und sozial interessiert.

 

Selvsagt er det min hensigt som medlem af byens seniorråd, hvis  ellers jeg bliver valgt, at påpege,  hvad der er ældrerelevant i den kommunalpolitiske planlægning i Flensborg samt at lytte til, hvad de ældre fortæller mig af problemer. Se, lytte og handle vil jeg som de  ældres ”advokat” søge at leve op til. 

 

Ich verstehe mich als Anwalt der älteren Bürger. Ich will mich um die Anliegen derer kümmern, die sich in ihrer Not und mit ihren Anregungen und Wünschen an  mich wenden, ein offenes Auge und Ohr anbieten und  helfen,  Flensburg  altenfreundlicher zu gestalten. Und meinen Beitrag leisten, wenn nötig den Älteren im Alleinsein, im Alltag, im Verkehr, beim Wohnen, Einkaufen, Busfahren, im Umgang mit Behörden und Ämtern Hilfe zu vermitteln.

 

Mit anderen Worten: Sehen, zuhören, handeln. Und sehr gerne auch auf Dänisch.