SSF - DE DANSKE SYDSLESVIGERES KULTURELLE HOVEDORGANISATION

Om det danske mindretals historie, om SSFs aktuelle tilbud og arbejde, arrangementer, nyheder og KONTAKToplysninger for (kommende) medlemmer, tillidsfolk og gæster. Og links til dem, vi samarbejder med.

SYDSLESVIG-HÅNDBOGEN

 

SYDSLESVIG - VI GØR DANMARK LIDT STØRRE!

Nyheder/meddelelser

Kategorie: startside

SSFs landsmøde 12.11. i Husum

Sydslesvigsk Forening holder sit landsmøde lørdag den 12. november kl. 9 på Husumhus, Nystaden/ Neustadt 95, Husum.

Dagsordenen, som udsendes to uger inden mødet, omfatter bl.a. beretning om årets ar...

Kategorie: startside

Stillingsopslag

SSF søger amtskonsulent for Flensborg By.

Kategorie: startside

Kommentar 19.10.: Venner på besøg

Efterårets komme tydeliggøres ikke blot gennem vejrliget og mørket samt skoleferien, der lammer stort set al foreningsarbejdet i Sydslesvig i et par uger.

Efteråret er også den tid, hvor Folketingets...

Kategorie: startside

Sigurd Barretts genforeningssang - tilegnet mindretallet

 I juni gæstede Sigurd Barrett Flensborg og fortalte bibelhistorier i Ansgar Kirke. Opfordringen ved denne lejlighed til at skrive en sang til mindretallet i anledning af genforeningsjubilæet 202...

Kategorie: startside

Adding Sights: Premiere 22. oktober Læk/ Leck

Verdenen set med mindretalles øjne - Die Welt aus der Sicht der Minderheiten

Kategorie: startside

25 års hos SSF - 25 Jahre beim SSF

Jubiläumsreception - Jubiläumsempfang

FLERE NYHEDER + NYHEDSARKIV 2009-2016 her