SSF - DE DANSKE SYDSLESVIGERES KULTURELLE HOVEDORGANISATION

Om det danske mindretals historie, om SSFs aktuelle tilbud og arbejde, arrangementer, nyheder og KONTAKToplysninger for (kommende) medlemmer, tillidsfolk og gæster. Og links til dem, vi samarbejder med.

SYDSLESVIG-HÅNDBOGEN

 

SYDSLESVIG - VI GØR DANMARK LIDT STØRRE!

Nyheder/meddelelser

Kategorie: startside

Med SSF og GF til Folkemøde på Bornholm

Også i år deltager Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen i Folkemødet på Bornholm 16.-19. juni.

Det er blevet dyrt at deltage i Folkemødet, så SSF og GF - med reduceret behov for medrejsende meda...

Kategorie: startside

Årsmødeplakaten 2016

Multimediedesigneren på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Casper Schack er kunstneren bag årets årsmødeplakat.

Plakaten blev præsenteret af Gitte Hougaard-Werner fra SSFs årsmødeudvalg på SSFs h...

Kategorie: startside

Undervisningsmateriale om årsmøderne 2016

SSFs Årsmødeudvalg har udarbejdet undervisningsmatariale om årsmøderne til brug i undervisningen på de danske skoler i Sydslesvig (og andre steder, hvor det er opportunt).

Materialet er tænkt som hjæ...

Kategorie: startside

Kommentar 25.5.: Velkommen til årsmøderne!

I weekenden 10.-12. juni står Sydslesvig og det danske mindretal atter på den anden ende; da afholdes de danske årsmøder i det gamle danske land.

Efter sidste års 60-års jubilæum for de nationale min...

Kategorie: startside

Danske og tyske officials til årsmøde 10.-12. juni

Op imod 20.000 danske mødes ved over 40 folke- og festmøder 10.-12. juni i hele Sydslesvig under mottoet »Sydslesvig - hvad rager det dig?«


Det officielle Danmark er traditionen tro bredt repræsent...

Kategorie: startside

Årsmødedebat 11.6. om værdifællesskab i en verden i forandring

Årsmødelørdag den 11. juni kl. 10-12 arrangerer Sydslesvigsk Forening det traditionelle debatmøde på Flensborghus, åbent for alle interesserede.

Mødets motto i år er "Værdifællesskab i en verden...

Kategorie: startside

Christianslyst fortsætter

Det lukningstruede Christianslyst klarer skærene i første omgang.

Sydslesvigudvalgets formand Kim Andersen oplyser til Flensborg Avis:

- Vi har haft nogle konstruktive dialoger og sikret, at Christi...

Kategorie: startside

FUEN-kongres valgte ny præsident

På mindretalsunionen FUENs årlige kongres 19.-22. maj i polske Wroclaw/ Breslau valgtes en ny præsident og efterfølger for Hans Heinrich Hansen, tysk nordslesviger: Lorant Vincze fra det ungarske mind...

Kategorie: startside

Danevirke atter dansk

Dele af Danevirke, bl.a. Valdemarsmuren bliver atter dansk, forkyndte tyske medier, efter at Slesvig-Flensborg amt meddelte, at man af økonomiske grunde forærer 1,5 km Danevirke fra Thyraborg til Skan...

Kategorie: startside

Fanebærerkursus AFLYST

I Sydslesvig har vi mange forskellige arrangementer, hvor Dannebrogsfaner og -flag indgår som et naturligt element. Det er Danmarks-Samfundet, der overrækker flag og faner til vore distrikter, skoler,...

Kategorie: startside

Simon Faber: Alternativ(e) Taxa-Tur

Wahlkampfspot/ Valgkampspot

FLERE NYHEDER + NYHEDSARKIV 2009-2016 her