SSF - DE DANSKE SYDSLESVIGERES KULTURELLE HOVEDORGANISATION

Om det danske mindretals historie, om SSFs aktuelle tilbud og arbejde, arrangementer, nyheder og KONTAKToplysninger for (kommende) medlemmer, tillidsfolk og gæster. Og links til dem, vi samarbejder med.

SYDSLESVIG-HÅNDBOGEN

 

SYDSLESVIG - VI GØR DANMARK LIDT STØRRE!

Nyheder/meddelelser

Kategori: startside

Årsmødemotto 2017? Send et forslag!

SSFs årsmødeudvalg opfordrer alle i Sydslesvig - og for den sags skyld andetsteds fra - til at aflevere forslag til årsmødemotto 2017; pr. post til Dansk Generalsekretariat/ Kulturafdelingen i Flensbo...

Kategori: startside

KONTAKTs sommerpause

Torsdag 4. august udkommer sidste KONTAKT før en fire ugers sommerpause.

Ønskes ting offentliggjort for perioden frem til begyndelsen af september, skal de være KONTAKTs redaktion i hænde senerst tir...

Kategori: startside

SSF og SSW i sommerferietiden

Skoleferie i Slesvig-Holsten: 25.7.-2.9.2016 (også de danske skoler)

Kategori: startside

Ejer Bavnehøj 28. august: Folkemøde for alle

Folkemøder kan være mange ting: de hedengangne Skamlingsbanke-møder, de fortsat velfungerende danske årsmøder i Sydslesvig, det relativt nye in-Folkemøde på Bornholm, det mere beskedne men også ret så...

FLERE NYHEDER + NYHEDSARKIV 2009-2016 her