SSF - DE DANSKE SYDSLESVIGERES KULTURELLE HOVEDORGANISATION

Om det danske mindretals historie, om SSFs aktuelle tilbud og arbejde, arrangementer, nyheder og KONTAKToplysninger for (kommende) medlemmer, tillidsfolk og gæster. Og links til dem, vi samarbejder med.

SYDSLESVIG-HÅNDBOGEN

 

SYDSLESVIG - VI GØR DANMARK LIDT STØRRE!

Nyheder/meddelelser

Kategori: startside

Sydslesvigudvalgets fordeling af anlægstilskud for 2016

To projekter støttes: Flerfamilieshuse på Sild + St. Knudsborg i Flensborg

Kategori: startside

Med SSF og GF til Folkemøde på Bornholm

Også i år deltager Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen i Folkemødet på Bornholm 16.-19. juni.

Det er blevet dyrt at deltage i Folkemødet, så SSF og GF - med reduceret behov for medrejsende meda...

Kategori: startside

Årsmødeplakaten 2016

Multimediedesigneren på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Casper Schack er kunstneren bag årets årsmødeplakat.

Plakaten blev præsenteret af Gitte Hougaard-Werner fra SSFs årsmødeudvalg på SSFs h...

Kategori: startside

Undervisningsmateriale om årsmøderne 2016

SSFs Årsmødeudvalg har udarbejdet undervisningsmatariale om årsmøderne til brug i undervisningen på de danske skoler i Sydslesvig (og andre steder, hvor det er opportunt).

Materialet er tænkt som hjæ...

Kategori: startside

Kommentar 25.5.: Velkommen til årsmøderne!

I weekenden 10.-12. juni står Sydslesvig og det danske mindretal atter på den anden ende; da afholdes de danske årsmøder i det gamle danske land.

Efter sidste års 60-års jubilæum for de nationale min...

Kategori: startside

Danske og tyske officials til årsmøde 10.-12. juni

Op imod 20.000 danske mødes ved over 40 folke- og festmøder 10.-12. juni i hele Sydslesvig under mottoet »Sydslesvig - hvad rager det dig?«


Det officielle Danmark er traditionen tro bredt repræsent...

Kategori: startside

Årsmødedebat 11.6. om værdifællesskab i en verden i forandring

Årsmødelørdag den 11. juni kl. 10-12 arrangerer Sydslesvigsk Forening det traditionelle debatmøde på Flensborghus, åbent for alle interesserede.

Mødets motto i år er "Værdifællesskab i en verden...

Kategori: startside

Simon Faber: Alternativ(e) Taxa-Tur

Wahlkampfspot/ Valgkampspot

FLERE NYHEDER + NYHEDSARKIV 2009-2016 her