Årsmøderne 2021.

Årsmøderne 2021

De danske årsmøder i Sydslesvig finder sted i dagene 28.-30. maj 2021 under mottoet:
 

Årsmøderne i Sydslesvig 2021
Sprog, sang, mening og mod
- det danske mindretal i 100 år

 

Årsmødeprogram pr. 26.5.2021

 

Årsmødekontakt 2021

 

 

TIL DISTRIKTERNE:

Årsmødeskema 2021

Refusionsordning

Inspirationsfolder

Køreplan