Facebook

DUBORG-ELEVER samlede hundredvis af MSPI-underskrifter

 

Blot få dage efter, at SSF og SSW med hjælp fra mange frivillige indsamlede godt 500 Minority Safepack-underskrifter under et fælles gade-fremstød i Flensborg, Slesvig, Husum og Egernførde, kunne Duborg-skolen i Flensborg sætte trumf på ved at smække yderligere godt 400 underskrifter oven i stakken. Indsamlet af gymnasie-eleverne fra skolens 18 klasser (11.-13.årgang), som - på idræt- og fransklærer Vibeke Küssners initiativ og med opbakning fra skolens rektor - havde indvilget i at deltage i en intern MSPI-konkurrence.

 

”Med et økonomisk tilskud på 150 euro fra henholdsvis SdU og Duborg-Skolen plus 100 euro fra SSF fik vi økonomisk hjælp til at stille en fælles biograftur og spisning på højtkant til den klasse, der kunne samle flest underskrifter i løbet af tre uger.

 

Den opgave klarede eleverne fra 12.c bedst med små 150 underskrifter”, fortæller Vibeke Küssner. Hun tilføjer, at især én af klassens piger gjorde sig ekstra umage for at samle rigtigt mange underskrifter ind til fordel for de europæiske mindretal

”Ganske beundringsværdig gik Carina Blaas så meget, at hun egenhændigt indsamlede ikke færre end 140 underskrifter. Det er virkelig imponerende. Især fordi, at hun både medbragte sine blanketter og underskrifts-kort til badminton og til en banko-aften, hvor hun fulgtes med sin mor. Ret genialt tænkt, faktisk”, tilføjer Vibeke Küssner.

 

Sammen med sine klassekammerater er Carina Blaas blevet hædret for det flotte resultat under Duborg-skolens traditionelle adventsarrangement for godt en uge siden og tirsdag i denne uge fulgte så deres velfortjente præmie: Fællesspisning på en pizza-restaurant i byen efterfulgt af en biograftur - overrakt af Vibeke Küssner.

 

Vibeke Küssner tilføjer i samme hug, at indsamlingen af MSPI-underskrifter absolut ikke stopper her blot fordi, at konkurrencen på Duborg-skolen er afgjort.

 

”Bestemt Nej. Jeg vil fortsat opfordre vores elever til at fortælle om og slå et slag for MSPI-projektet, hver gang lejligheden byder sig. Og jeg kan kun opfordre andre skoler og gymnasier her i landsdelen til at tage tråden op og gennemføre en intern konkurrence magen til vores”, lyder opfordringen fra Vibeke Küssner.

 

Foto:

Vibeke Küssner overrækker her førstepræmien til eleverne fra 12.c, der scorede cirka 150 MSPI-underskrifter i Duborg-skolens interne indsamlingskonkurrence. Det samlede udbytte landede på godt 400 nye underskrifter. (Foto: Jan Eiffert)