Facebook

FARVEL, DERES MAJESTÆT!

Flere tusinde mennesker var mødt op på Flensborg havn for at se Dronningen forlade Sydslesvig igen. Et stort kor bestående af danske kor og sanggrupper fra området sang for Margrethe II, der blev stående ved rælingen for at lytte til "Hvor smiler fager den danske kyst". Mens flere og flere ved kajen faldt ind i de følgende sange - SSF havde uddelt sangblade - gled Dannebrog langsomt fra kaj. Majestæten viste sig på øverste dæk og vinkede farvel, mens Kongeskibet blev ledsaget ud af havnen af talrige sejlere.

Fotos: SSF/Tim Riediger - Flensborg Avis/Martin Ziemer