Facebook

NY REGERING VIL NEDBRYDE GRÆNSEKONTROLLEN

Til det formål udnævnes en særlig koordinator, der får til opgave at fremme samarbejdet. Samtidig fastslår CDU og De Grønne, at pendlere ikke skal forstyrres af grænsekontrol. Slesvig-Holsten vil på forbundsplan arbejde for at nedbryde kontrollen.

I aftalen fremhæves også mindretallenes betydning, særligt med henblik på den kulturelle og sproglige mangfoldighed i delstaten. Mindretallene hører til Slesvig-Holsten fastslår CDU og De Grønne. De vil fremme og støtte mindretallene i Slesvig-Holsten, og de vil på forbundsplan arbejde for at få mindretallene forankret i grundloven.

Efter landdagsvalget i maj 2022 står det konservative CDU til at regere alene sammen med miljøpartiet De Grønne. Den hidtidige regering bestående af CDU, De Grønne og FDP nu kan nemlig fremover undvære sidstnævnte.

Regeringsaftalen skal nu godkendes på CDUs og De Grønnes landsmøder, som holdes i starten af næste uge. Det forventes, at Daniel Günther allerede onsdag bekræftes som ministerpræsident.

Lige som det forventes, at Monika Heinold fortsætter som finansminister, og at hun bliver stedfortrædende ministerpræsident.

Regeringsaftalen (249 sider) kan læses her:

sh-gruene.de/wp-content/uploads/2022/06/Koalitionsvertrag-2022-2027_.pdf

📷 Ved Årsmøderne 2021 deltog ministerpræsident Daniel Günther. Han talte blandt andet til Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod.

(Foto: SSF)