Facebook

Det slesvig-holstenske Kultur- og Undervisningsministerium gennemfører i samarbejde med ”Stiftung Mercator” et 3-årigt projekt omkring kulturel dannelse i skolen. Hertil søges der i alt 60 lærere og 60 kunstnere, der bliver kvalificeret og bagefter skal gennemføre projekter og opbygge et netværk til at fremme den kulturelle dannelse i skolerne.

 

Skoleforeningen har med kort varsel fået mulighed for at komme med i ansøgningsproceduren. En deltagelse afhænger selvfølgelig af, at Skoleforeningen finder kunstnere fra mindretallet, der har lyst til at være med. Ansøgningsfristen er den 23. Januar 2015. I forhold til kunstnerne er det meget vigtigt, at de i deres ansøgning skriver, at de er fra det danske mindretal.

 

Her finder I de nødvendige ansøgninsformularer: