Facebook

REMINDER - SSF-MEDLEMSKONTINGENT - HAR DU HUSKET AT OVERFØRE DIT KONTINGENT?

De fleste medlemmer af SSF har betalt deres medlemskontingent for 2020. Enten via den såkaldte Lastschrift pr. 2. marts eller via egen overførsel til SSFs konto.

Vi gør opmærksom på, at man automatisk mister sit medlemsskab, hvis kontingentet endnu ikke er betalt.

På grund af nye betingelser fra Deutsche Post fremsender vi ikke mere faktura og rykkere pr. brevpost. Har du oplyst din email adresse, vil du modtage fakturaen elektronisk.

Du kan overføre kontingentet til følgende konti:

Sydslesvigsk Forening

IBAN: DE 91 2152 0100 1000 007575

BIC: UNBNDE21XXX

I Danmark:

Reg. 8065 – 1023 816

IBAN DK51 8065 0001 023816

BIC: SYBKDK22

.

VIGTIGT! - SSF MEDLEMSKORT ER PERMANENTE

Husk at gemme dit medlemskort, da vi ikke mere sender årlige medlemskort.

Kontingentet er:

Enkeltmedlemskab 24 euro/ år, husstandskontingent 37 euro/ år, ungdomskontingent fra 15 år 5 euro/ år.