Nyheder

Mytologisk dronning flyttede ind.
Billedet blev overdraget til museets leder Lars Erik Bethge (i m.) af Jimmy Bjørn og Brian Nielsen fra Søllested Gymnastikforenings Venner samt kasserer Ulla Bay og formand Jytte Nielsen fra Grænseforeningen Lolland. (Foto: SSF)

Mytologisk dronning flyttede ind

Danevirke Museum har fået en fin gave af støtteforeningen for Søllested Gymnastikforening på Lolland: en stor gengivelse af Lorenz Fröhlichs berømte litografi "Thyre Danebod grundlægger Danevirke" (1850).

Støtteforeningen har arvet billedet, som oprindeligt har hængt på den hedengangne Lollands Højskole (der havde en del elever fra Sydslesvig) og senere i et privat hjem. Billedet, der er malet af højskoleforstander Arthur Petersen, viser hvilken store betydning det nationale og myten om Thyra Danebod også havde indenfor det danske højskoleliv.

For at gøre godt endnu bedre har Grænseforeningen Lolland sponsoreret transporten af billedet til Danevirke og været med til at aflevere det personligt ved volden.

Tusind tak til begge foreninger! siger museumschef Lars Erik Bethge.