Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Projektet "SSFs foreningsudvikling" er opstart til øget indsats frem mod 2020 med at videreudvikle kulturorganisationens strukturer, foreningsarbejde og selvforståelse. Fornyelses- og forandringsprocessen omsættes til handling gennem et udvalg, hvor alle valgte organer i vor forening er repræsenteret.

Tiden er moden til en fornyelse, der tager hensyn til de formålsbestemte kerneopgaver og foreningstraditioner og samtidig - omstillings- og forandringsparat - udvikler nye kulturtilbud, nye organisationsstrukturer på distrikts- og amtsplan, styrker kultur- og forsamlingshusene som moderne kraftcentre samt tydeliggør SSFs selvforståelse i forhold til mindretallet.

SSF har fornyet sig på en del punkter allerede. Familiekontingent og centralinkasso er indført, digitaliseringen har holdt sit indtog, hjemmesiden er videreudviklet, en Facebook-account er etableret. Nyhedsbrevet SSF-Nyt sendes ud per mail, KONTAKTs layout er fornyet, Sydslesvig-magasinet søsat, og nyhedsbrevet Sydslesvig-Aktuelt uddeles til Folketingets 179 medlemmer m.fl.

SSF har professionaliseret på tryksager som amts- og foreningsblade og vor mobile udstilling, der er både analog og digital. Men vi må også indrømme, at SSF ind imellem er god til at minde sig selv om, hvad man plejer at gøre. Det er ikke odiøst men må ikke blokere for ønsket om og behovet for fornyelse.

Fornyelse forudsætter, at grundindstillingen i vore distrikts- og amtsstyrelser præges af frisind og åbenhed for alle generationers interesser. Lige fra den hurtigt forandrende ungdomskultur til den ældre generations ønske om genkendelige kulturtilbud. Som hovedorganisation skal SSF spænde vidt.

Velkommen den 2. maj!