Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Sammen med afgående FUEF-præsident Hans Heinrich Hansen fra det tyske mindretal i Sønderjylland har SSF søgt at påvirke FUEF i en bred, åben og alsidig retning, væk fra det navlebeskuende og hen til en europæisk dimension.

Når hver 7. europæer er mindretalsmenneske og EU afviser at ville beskæftige sig med de nationale mindretal, der immervæk omfatter 40 millioner EU-borgere, er der brug for en stærk mindretalsunion. Kongressen i Polen synliggør som alle FUEFs kongresser de nationale mindretals problemer og giver dem en platform til selvpræsentation og udvikling af netværk.

Den mindretalspolitiske udvikling, som FUEF - også sammen med SSF - har indledt under Hans Heinrich Hansens formandsskab, ønsker SSF og SSW samt skoleforeningen som det danske mindretals delegerede på kongressen bekræftet og udbygget gennem valget af SSFs tidligere formand Dieter Paul Küssner til ny præsident.

SSFs kandidat, der støttes af Mindretalsrådet i Tyskland og det tyske mindretal i Sønderjylland, medbringer bred mindretalspolitisk erfaring, et solidt europæisk netværk og agerer til fordel for helheden i FUEF med udgangspunkt i en region, hvor den mindretalspolitiske model er politisk og samfundsmæssigt accepteret, og hvor etableringen af et Mindretallenes Hus i Flensborg søges realiseret om føje år.

Et hovedtema ved kongressen er migrant- og flygtningesituationen i Europa set i lyset af behovet for en aktiv mindretalspolitik, der baner vej for en fredelig sameksistens. OSCEs højkommissær Astrid Thors bidrager dér til perspektivering af udfordringerne.