Facebook

SSF SØGER PEDEL I FREDERIKSSTAD

 

Opgaven omfatter rengøring af forgang, køkken, to mødelokaler, toiletter, fortov - herunder ukrudtsbekæmpelse og snerydning.

Derudover er pedellen ansvarlig for at modtage lokalebestillnger, indkassere depositum og leje, samt afregne dette med SSF-distriktets kasserer.

Pedellen bør selvstændigt kunne foretage lettere reparationer i huset og efter aftale med SSFs ejendomskonsulent træffe aftale med håndværkere, når det er nødvendigt. Ansøgere med bopæl i Frederiksstad vil blive foretrukket.

Stillingen er normeret til 22 timer pr. måned, og ansættelsen sker efter reglerne om "geringfühig Beschäftigte". Stillingen kan eventuelt deles af to personer, hvor den ene tager rengøring og den anden de grovere opgaver, men med en vis fleksibilitet til at hjælpe hinanden.

Nærmere oplysninger hos Michael Oetzmann, tlf. +49 (0)461 14408-116 eller på michael@syfo.de