Facebook

ÅBENT MØDE i SSFs HOVEDSTYRELSE

Tirsdag den 5. juli kl. 19 - Ladelund Ungdomsskole, Karlumer Str. 1, 25926 Ladelund

 

Dagsorden:

 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen

2. Mødet åbnes

3. Valg af dirigent

4. Protokollerne fra den 15. marts og 10. maj

5. Protokol – fremover referat og elektronisk optagelse og arkivering

6. Fastlæggelse af den endelige dagsorden

7. Formandens beretning

8. Nyt fra SSFs udvalg

9. Teater- og koncertudvalgets beretning v/ Hauke Paulsen - drøftelse og godkendelse

10. Danevirke Museums beretning v/ Nis Hardt

11. Fem gruppeoplæg vedr. foreningsudvikling

12. Eventuelt

13. Lukket møde