Facebook

SSF indvarsler LANDSMØDET

Sydslesvigsk Forening indvarsler sit landsmøde lørdag den 12. november kl. 9 på Husumhus, Nystaden/ Neustadt 95, Husum.

 

Dagsordenen, som udsendes to uger inden mødet, omfatter bl.a. beretning om årets arbejde ved SSFs formand Jon Hardon Hansen, orientering om regnskabet samt diverse udvalgsberetninger.

 

1. næstformand Gitte Hougaard-Werner og FU-medlem Kirsten Futtrup står for valg; begge modtager genvalg.

 

Teater- og koncertudvalgets formand Hauke Paulsen, kulturudvalgets formand Bjørn Egeskjold og udvalgsmedlem Kirsten Vognsen Weiss samt årsmødeudvalgs-medlem Helle Wendler tager ikke imod genvalg. De andre gør.