Facebook

HOVEDSTYRELSESMØDE

 

Dagsorden:

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed

3. Valg af dirigent

4. Protokollen fra den 14. marts 2017

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden

6. Formandens beretning

7. Nyt fra SSFs udvalg

8. Kulturudvalgets beretning v/ Knud Ramm-Mikkelsen

9. Billedsamlingsudvalgets beretning v/ Erik Fredens

10. Eventuelt

11. Evt. lukket møde

Alle er velkomne!

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at der er ret få parkeringspladser ved skolen. Derfor anbefales det at parkere på torvet og gå de 200 meter derfra.