Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Det sidste punktum er sat i regeringsaftalen mellem de tre partier for de kommende fem år (2017-2022), og selve regeringsgrundlaget foreligger nu på tryk som et digert værk på godt hundrede A4-sider, der er fyldt med alle de politiske hensigtserklæringer og målsætninger for de væsentlige hovedpolitiske fokusområder, som de tre partier er blevet enige om.

Deriblandt også den kommende delstatsregerings mål og hensigtserklæringer for de økonomiske rammebetingelser for mindretalspolitikken i Slesvig-Holsten, der især i de seneste fem år har nydt godt af de mange, positive resultater på mindretallenes vegne, som Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) opnåede via sin tilstedeværelse og sit medansvar i den forrige regering; trods vedvarende modstand fra især CDU og FDP.

Ikke desto mindre fremgår det af det nu fremlagte regeringsgrundlag fra netop CDU og FDP og regeringspartneren De Grønne, at den hidtidige mindretalspolitik ønskes fastholdt som hidtil med de samme økonomiske rammebetingelser, bevillinger og tilskudsmuligheder for mindretallets skoler og øvrige institutioner som under den forrige koalitionsregering.

Den praksis agter den nye koalitionsregering som udgangspunkt ikke at ændre på, jævnfør det fremlagte regeringsgrundlag. Selv om der kun er tale om politiske hensigtserklæringer fra de tre regeringsparter, hilses denne udmelding naturligvis velkommen.

Det fremgår også af regeringsoplægget, at det eksisterende dansk-tyske samarbejde skal fortsættes og udbygges gennem yderligere rammebetingelser og målsætninger. Især også det grænseoverskridende og interregionale udviklingssamarbejde mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten indenfor mobilitet, arbejdsmarkedsudvikling, erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, forskning og kultur.

Den nye delstats-regering holder endvidere døren åben for et fortsat og yderligere grænseoverskridende samarbejde med Danmark om udvikling indenfor højskoleområdet og indenfor sundheds- og omsorgssektoren.

Dette hilses naturligvis også velkommen fra SSFs side.