Facebook

MINDRETALLETS BUDSKAB TIL AfD: Vores rettigheder kan ikke gradbøjes!

 

På torsdag og fredag mødes Mindretalsrådet i Berlin for første gang i 2018. Tidspunktet er vel valgt, for efter dødvandet ovenpå forbundsdagsvalget er der nu endelig en konkret ny regering at forholde sig til. Og forhåbentlig kan vi også snart optage vores samarbejde med den ny tyske mindretalskommiterede, Dr. Bernd Fabritius.

 

På dagsordenen står også spørgsmålet, hvordan de fire anerkendte mindretal i Tyskland skal håndtere AfD-fraktionen, der jo nu tilmed vil stille oppositionslederen i Forbundsdagen.

 

Grundlæggende er det klart, at vi som mindretallenes interesseorganisation må tale med alle demokratisk valgte politikere. Men der er en vægtig forudsætning: De må anerkende, at de fire mindretal i Tyskland ALLE har krav på beskyttelse og støtte fra den tyske stat. Det gælder danske, frisere, sorbere samt også og ikke mindst sinti og roma.

 

Hidtil er AfDs politikere dog snarere blevet synlige med ytringer, som Zentralrat der deutschen Sinti und Roma har karakteriseret som racistiske og "antiziganistiske", altså fjendtlige mod sinti og roma.

 

SSFs holdning er klar: Mindretalsrettigheder kan ikke gradbøjes eller tilpasses til forskellige grupper efter behov. Hvis AfDs folk i forbundsdagen helt og holdent anerkender mindretalsrettigheder, klart distancerer sig fra enhver form for diskriminering af vores mindretal og konsekvent bekæmper sådanne holdninger i de egne rækker, så er der grundlag for en vedvarende dialog med Mindretalsrådet. Ellers ikke. Vi drøfter gerne konkret mindretalspolitik, men vi sætter ikke grundlaget til diskussion. Så enkelt er det.