Facebook

SYDSLESVIG: PROCES OM ANSÆTTELSE AF NY PROVST SKUDT I GANG

 

Når Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) ansætter en Sydslesvigprovst, er både DSUKs bestyrelse, biskoppen over Haderslev Stift, Dansk Kirke i Sydslesvigs (DKS) kirkeråd og Helligånds Sogns Menighedsråd medspillere.

”Sydslesvigprovsten er samtidig sognepræst for Helligånds Sogns Menighed. Derfor afgiver menighedsrådet en udtalelse om ansøgerne til biskoppen, lige som kirkerådet udtaler sig til biskoppen, og biskoppen også selv udtaler sig, før DSUKs bestyrelse kan udnævne den nye provst,” uddyber Jochen Arndt, som henviser til at ansættelsesprocessen er blevet skudt i gang, og at stillingen forventes opslået i Præsteforeningens Blad i juli.

På billedet ses den nuværende provst Viggo Jacobsen.