Facebook

MERKELS NYE KOMMITTEREDE ER SELV EN MINDRETALS-MAND

I dag har forbundsregeringens nye mindretalskommitterede (Minderheitenbeauftragter), Dr. Bernd Fabritius, for første gang besøgt det danske mindretal i Flensborg. På et to-timers møde på Flensborghus blev han introduceret til det danske mindretal og drøftede aktuelle mindretalspolitiske spørgsmål - deriblandt skolelukninger - med repræsentanter for SSF, Skoleforeningen og SSW.

Fabritius, der også er kommitteret for tyske udvandrere fra Østeuropa (Aussiedler), gjorde straks i starten af mødet tydeligt, at han har stor sympati og forståelse for mindretallene. ”Jeg er selv opvokset i et mindretal, det tyske i Siebenbürgen (Rumænien), og ved hvor vigtig det er, at mindretal beskyttes og ikke tvinges til at assimilere sig,” fortalte han i sin replik på SSF-formand Jon Hardon Hansens velkomst.

OPBAKNING TIL UNESCO-ANSØGNING

På mødet blev der blandt andet talt om SSFs og Bund Deutscher Nordschleswigers (BDN) fælles ansøgning om at gøre samlivet mellem flertal og mindretal i det dansk-tyske grænseland til immateriel UNESCO-verdensarv. Fabritius har lovet at bakke op om ansøgningen og drøfte den videre procedure med Danmarks kulturminister Mette Bock. ”Jeg møder hende i København og vil tale med hende om, hvilket der er den mest hensigtsmæssige vej. Muligvis kunne også Danmark stille andragendet og Tyskland ledsage og understøtte det. Men alt i alt er det et vigtigt mål.”

VANSKELIGE SKOLELUKNINGER

Også den aktuelle diskussion om lukning af danske skoler og børnehaver i Sydslesvig var genstand for mødet. Fabritius, der selv har gået på en mindretalsskole, fremhævede efter mødet, at sproget er særlig vigtigt for den enkeltes identitet og det kan man kun sikre gennem et godt net af mindretalsskoler. ”Her er der vigtige spørgsmål at afklare, som jeg desværre ikke kan rådgive mindretallet i. Men jeg ønsker mindretallet, både Skoleforeningen og mindretallet som helhed, den nødvendige portion lykke til at træffe det rigtige valg. Og jeg ønsker, at der i mindretallet føres en så sagligt debat som muligt om dette.“

KAMP FOR INTERREG-STØTTE

På mødet gav Fabritius også tilsagn om, at tage sig af EU's planer om at ændre Interreg-støtten for grænseoverskridende samarbejde. Går det efter planen, så vil grænsenære kommuner, der ikke ligge umiddelbart op ad grænsen fremover ikke kunne modtage EU-Interreg-midler til grænseoverskridende projekter. Dette ville blandt andet ramme Flensborg og det vil Dr. Bernd Fabritius nu tale med Europaministeren i Kiel om.

OPTRÆDER SOM MINDRETALLENES ADVOKAT

SSF-formand Jon Hardon Hansen drager en positiv konklusion efter dette første besøg på mindretallets hjemmebane: ”Man fornemmer, at Bernd Fabritius meget vel kender og forstår et mindretals særlige interesser, dets virkelighed og dets udfordringer. Han optræder virkelig som advokat for mindretallene.”

Efter besøget i Flensborg er Fabritius nu draget videre til en kort visit hos det tyske mindretal i Aabenraa. På den kommitteredes rejseprogram står også et besøg hos kulturminister Mette Bock i København og deltagelse i det tyske mindretals ”årsmøde”, Deutscher Tag, i Tinglev på lørdag.