Facebook

FOLKETINGSBESØG I NORDENS TEGN

Hvis det gælder mindretalspolitikken, så må Danmark satse på andre forbundsfæller end de nordiske naboer. Ifølge minister for nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen (V) er der områder, hvor man kommer længere med andre partnere end de nordiske lande. Og hertil hører ifølge ministeren altså mindretalspolitikken. ”Det er nemmere at komme videre med Tyskland på dette område. Tyskland er tættere på, end vores nordiske fæller,” konstaterede hun under konferencen om Sydslesvig og Norden i dag på Christiansborg i København.

Forinden havde generalsekretær Knud Erik Therkelsen fra Grænseforeningen spurgt, hvor Norden er i mindretalspolitikken og henvist til, at danskerne har været en stærk støtte ved mindretallenes europæiske borgerinitiativ Minority SafePack, mens der så godt som ingen stemmer kom fra Sverige og Finland.

I det hele taget kunne deltagerne på dag 2 for sydslesvigernes folketingstur konstatere, at det nordiske samarbejde til dels står overfor lignende grænsehindringer som det dansk-tyske grænseland. Både Eva Kjer Hansen og formanden for den danske delegation i Nordisk Råd, Henrik Dam Kristensen (S) pegede på områder, hvor det skorter på helt konkrete fælles løsninger i hverdagen.

Dér, hvor de nordiske lande har været enige, har de kunnet løfte mere i fællesskab. Men, der er en række kæmpestore uforløste potentialer, bl.a. på turismeområdet og anerkendelsen af uddannelser, fremhævede Henrik Dam Kristensen. Og så er der helt konkrete hverdagsproblemer for menneskene, f.eks. at en dansker ikke uden videre kan tage en hund med til Bornholm, hvis vedkommende tager via færgen fra Sverige. Dam Kristensen udtrykte forventning om, at den kommende Femernbælt-tunnel vil styrke sammenhængen mellem Skandinavien og Europa og er med til at styrke samarbejdet.

Tidligere minister og folketingsmand Bertel Haarder (V) lagde vægt på, at et enigt Norden vil kunne få langt større vægt i EU, ikke mindst nu hvor briterne er på vej ud af Brexit og Tyskland lederrolle er svækket af indenrigspolitiske grunde. ” Vi skal bruge vores styrker til at vise vejen for Europa.”

Medlem af Nordisk Råd og folketingsmedlem Christian Juhl (EL) fremhævede, at Norden har den store fordel fremfor EU, at der er meget mere konsensus, debat og dialog i det nordiske samarbejde. ”EU er mere topstyret, det hele går op i bureaukrati.” Han slog til orde for at sætte større fokus på måden, hvordan lande behandler deres mindretal. ”Mindretalsarbejde er fredsarbejde og en væsentlig del af demokratiet. Det er der ikke alle der har forstået.”

Tidligere europaminister i Slesvig-Holsten og formand for Foreningen Norden i Sydslesvig, Anke Spoorendonk (SSW), gjorde rede for, det nordiskes betydning for Sydslesvig og omvendt. I hendes tid i regeringen har Den slesvig-holstenske Landdag for første gang opnået observatørstatus i Nordisk Råd, hvilket har gjort, at Slesvig-Holsten er en kendt størrelse i dette samarbejde, der ellers eksklusivt omfatter nordiske lande.

Under et efterfølgende besøg på Nordens Hus, Nordisk Råds repræsentation i København, blev sydslesvigerne orienteret om fremtiden for det nordiske samarbejde. Blandt andet vil der fremover være et tættere samarbejde med USA og Canada, som begge har en stor Inuit-befolkning, der føler sig knyttet til Norden. Flere repræsentanter for Nordisk Råd understregede behovet for at fremme viden om mindretallet i de andre nordiske lande.

Om eftermiddagen blev gruppen på Nationalmuseet orienteret om en stor Tysklands-udstilling, som museet forbereder til efteråret 2019. I 2020 vil det sammen med Grænseforeningen markere genforeningen ved at sætte unge fra Sydslesvig og København stævne på museet.