Facebook

SSFs HOVEDSTYRELSE MØDES I MORGEN

 

Tirsdag den 20. november om aftenen afholder SSF sit regulære hovedstyrelsesmøde i Slesvig. Udover nyt fra formanden og udvalgene vil amtskonsulenternes årlige indberetninger om det danske arbejde i Sydslesvig blive drøftet. Desuden samles der op på SSFs landsmøde den 10.11., hvor der blandt andet blev vedtaget en resolution mod skolelukninger.

 

Mødet finder sted kl. 18.30 i Slesvig Roklub, Louisenbad 6 i Slesvig. Den offentlige del er åben for alle SSF-medlemmer. De har mulighed for at stille spørgsmål under første dagsordenspunkt og at melde sig til orde under hele mødet på nær den lukkede del.

 

Dagsorden:

 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6

3. Valg af dirigent

4. Protokol fra den 25. september 2018

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden

6. Formandens beretning

7. Nyt fra SSF's udvalg

8. Amtskonsulenternes årlige indberetninger om det danske arbejde i Sydslesvig

9. Eventuelt

10. Lukket møde

 

Der serveres en bid brød.

 

Foto fra tidligere hovedstyrelsesmøde: SSF/Sydslesvigsk Pressetjeneste.