Facebook

MINDRETALSUDSTILLING KOMMER PÅ TEGNEBRÆTTET

Efter at Forbundsdagen har bevilliget midler til en vandreudstilling om de fire hjemmehørende mindretal i Tyskland, mødes disse nu i Mindretalsrådets regi med eksperter for at drøfte, hvordan en sådan udstilling skal se ud.

SSF, der deltager i arbejdet for det danske mindretal, er repræsenteret ved foreningskonsulent Tine Andresen, der også står for den danske vandreudstilling om mindretallet.