Facebook

GITTE HOUGAARD-WERNER ER SSFs NY FORMAND

 

Ny formand for Sydslesvigsk Forening er 48-årige Gitte Hougaard-Werner fra Egernførde. Hun afløser Jon Hardon Hansen, der har været formand for det danske mindretals kulturelle hovedorganisation siden 2013. Ved valget på SSFs landsmøde i dag (lørdag 9. november) i Husum fik Gitte Hougaard-Werner 94 af de delegeredes stemmer, mens 74 stemte på Jon Hardon Hansen.

 

Gitte Hougaard-Werner er lærer og til daglig leder af Vestermølle Danske Skole i det sydlige Sydslesvig. Hun har været næstformand for SSF siden 2013 og har repræsenteret SSF i Det Sydslesvigske Samråd. Desuden er hun medlem af tilsynsrådet for Flensborg Avis og varetager tillidshverv i flere danske mindretalsforeninger. Gitte Hougaard-Werner er gift og har en voksen søn på 22.

 

Foto: SSF/Martin Ziemer