Facebook

HVEM KOMMER IND I DANMARK?

Politiet i Danmark oplyser, at danske statsborgere altid kan indrejse i Danmark.

Øvrige personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser - medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

 

Anerkendelsesværdigt formål kan fx være:

- Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark

- Personer, der skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark eller varer ud af Danmark

- Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn

- Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)

- Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark

- Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark

- Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark

- Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark

- Studerende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning).

Almindelige familiebesøg, turistbesøg, forretningsrejser, studieture o.l. udgør ikke anerkendelsesværdige formål.

Personer, der krydser den danske grænse for at komme hjem, fx svenskere, der har været på ferie i udlandet, vil blive anset for at have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Det samme gælder ved transit i lufthavnen og for flypersonale.

En person, der har en gyldig, men endnu ikke udnyttet arbejdstilladelse i Danmark, vil have et anerkendelsesværdigt formål med sin indrejse, hvis den pågældende indrejser for at arbejde i Danmark. Udlændinge vil efter omstændighederne anmodes om at forevise dokumentation for det anerkendelsesværdige formål.

Kilde: Politi.dk