Facebook

SSF-MEDLEMSKONTIGENT

De fleste medlemmer af SSF har betalt deres medlemskontingent for 2020. Enten via den såkaldte Lastschrift eller gennem indbetaling på SSFs konto.

Men en del medlemmer har ikke fået det ordnet endnu.

De får nu en sidste frist.

SSFs konto:

IBAN: DE 91 2152 0100 1000 007575

BIC: UNBNDE21XXX

I Danmark:

Reg. 8065 – 1023 816

IBAN DK51 8065 0001 023816

BIC: SYBKDK22

NYE MEDLEMSKORT

En af følgerne af de nye medlemskort, som SSF indførte sidste år, og som nu er permanente - og altså ikke mere kun gældende for et år ad gangen, er, at der fra og med i år heller ikke mere udsendes faktura/ regninger/ opkrævninger til medlemmerne med postvæsnet.

De medlemmer, SSFs centralkartotek har email-adresser på, får en elektronisk faktura.

De andre ikke.

De medlemmer, der har givet SSF lov til at trække medlemskontingentet fra deres konto med såkaldt Lastschrift, fik kontingentet trukket den 2. marts.

De medlemmer, der selv anviser kontingentet, opfordres til at gøre det hurtigst muligt

Eftersom der ingen faktura udsendes med postvæsnet mere, får man heller ingen rykker mere.

Man risikerer altså at miste sit medlemskab, når ikke man betaler.

Kontingentet er:

Enkeltmedlemskab 24 euro/ år, husstandskontingent 37 euro/ år, ungdomskontingent 5 euro/ år.