Facebook

FULDT HUS I FLENSBORG AMT

Stemningen under generalforsamlingen var trods restriktionerne meget god. Amtsformand Karsten Weber fortalte, at amtet de seneste år har haft fremgang. Målet om at komme over 4000 medlemmer blev nået.

Amtet skulle tirsdag aften finde tre nye medlemmer til amtsstyrelsen. Foruden en ny revisor - det blev Helge Hedfeld fra Kobbermølle - skulle der to nye suppleanter til. Margrit Hartl fra Kobbermølle og Nicole Uck fra Lyksborg blev valgt ind i bestyrelsen.

Desuden var der genvalg på flere andre poster. Deriblandt næstformand Sven Nielsen fra Store Vi distrikt. Tillykke med valgene og med genvalgene.

Amtsgeneralforsamlingen var desuden præget af debatten om strukturen i mindretallet. SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen, præsenterede forvaltningschefernes rapport. Tilbagemeldingerne fra salen gik blandt andet ud på, at det folkelige arbejde i distrikterne ikke må glemmes, og det ville være en god ide at drøfte strukturen på tværs af distrikterne.

Der blev desuden påtalt, at to af amtets distrikter står over for store udfordringer. I Kobbermølle frygtes, at skolelukningen også får indflydelse på SSFs arbejde. Lignende kan der siges om Vanderup, hvor sammenlægningen af skolerne i Store Vi og Vanderup frygtes at gå ud over det danske arbejde på stedet.