Facebook

STRUKTUR TIL DEBAT

Forinden havde medlemmer af hovedstyrelsen påpeget, at debatten snart skal føres i distrikterne. Der blev blandt andet foreslået formandsmøder i amterne. Der lød også et forslag om at sende et digitalt spørgeskema ud til medlemmerne - fulgt op af fællesmøder.

Foruden debatten om strukturen, aflagde flere udvalg deres beretninger. Det samme gjorde Lars Erik Bethge, leder af Danevirke Museum. Han takkede blandt andet de mange samarbejdspartnere og de mange frivillige, der altid er parate til at give en hjælpende hånd.