Facebook

ROSEMARIE OG HANS JOCHEN DOMKE FÅR SYDSLESVIGPRISEN

”Sydslesvigprisen 2021” går til Rosemarie og Hans Jochen Domke fra Tarp i Flensborg Amt. Den blev overrakt i dag (lørdag, 13. november) på SSFs landsmøde i Slesvig.

Man kan ikke nævne de danske foreninger og institutioner i Tarp uden at komme ind på Rosi og Jochen. For amtsstyrelsen i Flensborg Amt var det derfor et længe næret ønske at kunne ære de to for deres store indsats for det danske mindretal, som ligger langt over det sædvanlige.

De to har i årtier arbejdet frivilligt for mindretallet, og gør det stadigvæk. I slutningen af 1963 og i starten af 1964 blev først Jochen og siden Rosi medlem af Sydslesvigsk Forening, og allerede i 1966 startede Jochen med bestyrelsesarbejdet, og Rosi kom med i 1979. Her efterfulgte de Rosis far, som i mange år var formand i SSF. På samme måde er de to engageret i SSW, både i bestyrelsen og i kommunerådet som borgerlige medlemmer. Det er oftest Rosi og Jochen, der repræsenterer distriktet til Landsmøder og amtsgeneralforsamlinger. Rosi har altid været god til at rekvirere medlemmer, især i de mange år, hun havde sin gang på Trene-Skolen som rengøringsassistent.

Tillykke med prisen.

Læs mere om prismodtagerne og om Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris i næste udgave af KONTAKT.