Facebook

FOLKETINGSTUR BLEV TIL RUNDBORDSSAMTALE

Repræsentanterne fra Landdagen - på nær en enkelt - meldte dog kortfristet afbud på grund af udviklingen i Corona-situationen syd for grænsen. Skoleforeningen meldte ligeledes afbud.

Rundbordssamtalen handlede om udviklingsperspektiver for Danmark, Tyskland og Slesvig-Holsten.

Derved var emnekredsene delt op i tre områder. Først blev der set på udfordringer og muligheder. Til det holdt Sybilla Nitsch (SSWs 1. næstformand), Gitte Hougaard-Werner (SSFs formand) og Hinrich Jürgensen (BDNs formand) oplæg.

Anden emneblok handlede om digitalisering og grøn omstilling med foredrag ved Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri. Her blev der blandt andet set på, hvor Danmark kan bidrage med inspiration til udviklingen i Tyskland.

Den sidste emneblok handlede om tysk politik. Foredragsholderne Marlene Wind (Københavns Universitet) og Moritz Schramm (Syddansk Universitet) så blandt andet på Tysklands rolle i Europa og forskellene på dansk og tysk forståelse for demokrati og politik.

KLARE OPFORDRINGER

Rundbordssamtalen stod i sammenhæng med den dansk-tyske venskabserklæring, som blev lanceret i starten af 2021. Der er fra begge sider af grænsen ønsker om at udbygge forholdet mellem de to lande, hvilket også igen blev tydeligt ved samtalerunden. Mindretallene kan i det sammenhæng fungere som brobyggere og som partnere i grænselandet. I den ånd satte repræsentanterne for mindretallene klare ord på, hvor der er plads til forbedringer. Særligt grænselukninger blev kritiseret. Grænselandet har ikke været inddraget i beslutninger herom, hvilket flere beklagede. Men også emner som manglende muligheder for erhvervsuddannelser og udfordringer for pendlere blev påtalt.

Foruden det politiske møde på Christiansborg blev der også tid til et officielt besøg hos ambassadør Pascal Hector. Siden 2021 er han Tysklands repræsentant i Danmark.