Facebook

100 STEMMER GIVES VÆK

I interviewbogen “100 stemmer” fortæller politikere, kunstnere og kulturpersonligheder, komponister og sangskrivere og mange flere om deres holdning til fællessang.

Blandt de 100 personligheder er der tidligere kulturministre, værter fra TV og radio, toneangivende kunstnere, komponister og sangskrivere. Derudover er der også ledere af en række civilsamfundsorganisationer samt repræsentanter fra de danske korforeninger og musikskoleledere.

Fællessangen – og alsangen – fik en ny guldalder i årene 2019-2021.

Den store succes skyldtes især det landsdækkende og historisk store projekt ALSANG. ALSANG markerede 75-året for Danmarks befrielse i 2020 og skabte mere end 900 arrangementer over hele Danmark i årene 2019-2021.

Men fællessangen ikke har været væk i alle årene fra 1940 til 2021. Mange organisationer, foreninger, institutioner og enkeltpersoner har gennem årtier arbejdet professionelt og passioneret omkring fællessangkulturen. De har alle en kæmpe aktie i at fællessangen og alsangen har fået en historisk stor opblomstring, og at den løbende udvikles og gives videre til de nye generationer. Mange af disse organisationer og enkeltpersoner er med her i 100 Stemmer.

Fællessangens store betydning, kan vi i det danske mindretal skrive under på. Derfor håber vi også, at vi kan lokke Ricco Victor til Sydslesvig. Han holder nemlig også sang-foredrag, som er en blanding af fællessang, og fortællinger fra de store alsang-stævner i 1940 og til fællessangens nye guldalder i moderne tid.

Alt sammen krydret med anekdoter om fællessangen/alsangen og om sangene.

Indtil da må vi “nøjes” med bogen “100 stemmer”. Gratis udgaver kan hentes på Generalsekretariatet i Flensborg. Der gælder først til mølle.