Facebook

MINDRETALLET STØTTER MINDRETALLETS PARTI

Den kan du læse her:

"Kære SSF- og SSW-medlemmer

Den 8. maj 2022 er der landdagsvalg i Slesvig-Holsten. For det danske mindretals og de nationale friseres parti – SSW – er det et enormt vigtigt valg, hvor det gælder om at fastholde og udbygge den gode position i Landdagen.

For SSF som det danske mindretals kulturelle hovedorganisation er SSWs landdagsgruppe en uundværlig samarbejdspartner for at videreudvikle den progressive mindretalspolitik i Slesvig-Holsten. Utallige gange har det vist sig, at det kun er SSW, som sætter mindretallets anliggender på dagsordenen i Kiel. SSW kæmper politisk for os som mindretal, og derfor er det for os i SSF klart, at hele mindretallet går til valg, når SSW går til valg.

 

Men SSW kæmper ikke kun for at styrke mindretallenes rammebetingelser. SSW kæmper også politisk for os som borgere i Slesvig-Holsten. Det betyder blandt andet, at SSW har fokus på at udvikle vores region og Slesvig-Holsten i en miljømæssig og økonomisk bæredygtig retning, og at der ses mod Skandinavien for at finde fornunftige og pragmatiske løsninger på nutidens og fremtidens udfordringer. For at kunne omsætte de politiske mål er der fortsat brug for en stærk SSW-landdagsgruppe.

Forbundsdagsvalget har vist, at SSW har politisk medvind. Et godt valgresultat kommer dog ikke af sig selv. Vores spidskandidat Lars Harms gør sammen med de andre kandidater og SSWs valghjælpere en meget stor indsats for at få et godt valg. Men de har brug for DIN hjælp. Hver stemme tæller, og DIN STEMME kan være afgørende for, hvor mange mandater vores mindretalsparti får i Landdagen.

Landdagens sammensætning afgøres af anden-stemmerne. Stem derfor på LISTE 7, som er SSWs placering på stemmesedlen med anden-stemmerne.

Husk: Du kan allerede nu afgive din stemme per brevvalg ved at henvende dig til din kommune, og som tysk statsborger kan du også stemme ved landdagsvalget, selv om du er bosat i udlandet.

FÆLLESSKAB GØR STÆRK. DIT MINDRETAL - DIT PARTI.

GIV DIN PARTISTEMME TIL SSW. STEM PÅ LISTE 7."