Facebook

#Løveløbet2022: EN KÆMPE SUCCES

Det store mål på 700 deltagere blev mere end opfyldt. I Langbjerg Skov, Hatsted og Tønning var der sammenlagt omkring 150 deltagere, i Egernførde og Slesvig omkring 300, og i Flensborg blev der talt 400 deltagere. Det vil sige, at der var omkring 850 deltagere fordelt på de seks startsteder. Dertil kommer alle hælperne og dem, der kun var mødt op for at nyde rammeprogrammet.

 

Super flot.

 

Men det ene er deltagertallet - som man godt kan være stolt over - det andet er selve arrangementet.

Det var første gang, at Løveløbet blev holdt, og det har i den grad levet op til forventningerne. Fælles bevægelse, hygge, kultur, mad, møde med gamle bekendte og dejligt vejr. Mindretallet, når det er bedst, kunne man fristes til at sige.

 

Super smukt. Vi har her samlet nogle billeder fra løbet - og vil på vegne af SdU og SSF siger tak for deltagelsen og tak til alle hjælperne.

 

Fællesskab gør stærk

 

Løveløbet blev holdt for første gang i år. Det er et fælles Sydslesvig-projekt fra SSF (Sydslesvigsk Forening) og SdU (Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger), som har slået kernekompetencerne sammen for at lave et arrangement med fokus på at styrke fællesskabet og at sætte hele det danske mindretal i bevægelse - navnligt efter Corona-nedlukningerne.

 

Løbet blev holdt fordelt over hele Sydslesvig med seks unikke startsteder: Kobbermølle, Slesvig, Egernførde, Hatsted, Langbjerg Skov og Tønning. På alle steder startede deltagerne på samme tidspunkt.

 

Startstederne bød alle på tre forskellige ruter på henholdsvis 10, 5 og 3 kilometer. Sidstnævnte var tænkt som en rute til fodgængerne, så alle kunne være med. Desuden bød alle startstederne på et kulturelt rammeprogram samt bidrag fra nogle af de lokale foreninger.