Facebook

PIZZA, FÆLLESSANG OG ET NYT NAVN - EN LIDT ANDERLEDES AMTSGENERALFORSAMLING I HUSUM

Det gik ikke helt som planlagt, da Husum Amt torsdag holdt den årlige generalforsamling. Mødet på Husumhus skulle starte med fællesspisning kl. 19, hvorefter den egentlige generalforsamling skulle starte kl. 19:45.

Men da den bestilte mad ikke blev leveret, var amtskonsulent Peter Hansen nødt til at improvisere. Han ringede efter pizzaer til forsamlingen, der dog nu måtte vente, fordi generalforsamlingen ikke kunne starte før tid - siden der jo kunne dukke delegerede op endnu.

Forsamlingen gjorde det bedste ud af det - og heldigvis lå der sangbøger på bordene, så der opstod spontant et sangmøde, der løftede stemningen og gjorde ventetiden til en fornøjelse.

Da mødet startede, lagde amtsformand Nadine Baumann-Petersen ud med sin årsberetning. Hun så tilbage på endnu et år med Corona-restriktioner men vendte hurtigt blikket fremad.

- Vi trænger alle til at hygge og til at synge sammen, hvilket er blevet meget tydeligt her i aften, sagde Nadine Baumann-Petersen og pegede derefter på Løveløbet.

For hende var det klart, at arrangementet er kommet for at blive, selv om der var nogle “børnesygdomme” endnu.

- Men stemningen var rigtig god, og Løveløbet havde alt det, vi har savnet så meget. Hygge, fællesskab, god mad, leg, familiesamvær, kultur og en god snak, sagde hun, og bruge sidstnævnte som stikord til at komme med en opfordring til hele amtet.

For den 18. maj klokken 18 holder Flensborg Avis i samarbejde med Det Sydslesvigske Samråd det første af tre regionale møder om mindretallets struktur. Mødet holdes på Husumhus, og formålet er at give mindretallets organisationer indblik i, hvad det såkaldte bagland mener om emnet.

- Jeg opfordrer jer alle til at deltage. Gerne her på Husumhus, men hvis det ikke kan lade sig gøre, er der også møder i Slesvig og Flensborg. Tilmeldingen foregår via foreningskonsulent Tine Andresen.

NAVNESKIFT

Efter Ejdersted Amt forleden sagde ja til, at der arbejdes på, at dets to distrikter kommer med ind under Husum Amt, der så bliver til et fælles amt, stod emnet nu også på dagsordenen i Husum.

Amtsstyrelsen var kommet med et forslag om, at amtets navn fra 1. januar 2023 ændres til “Amt Sydvest”. Samtidig blev det forslået, at amtsstyrelsen undersøger vilkårene for en sammenlægning.

- Normalt er jeg ikke meget for sammenlægninger. De minder tit om afviklinger. Men her bliver vi spurgt, om vi ikke kan rykke lidt tættere sammen, om vi kan udvide samarbejdet som ligeværdige partnere. Jeg tror, at det vil gavne os, og at vi sammen bliver stærkere af det, sagde amtsformand Nadine Baumann-Petersen, hvorefter emnet blev drøftet.

Grundlæggende var holdningerne positive, dog var der også en bekymring for, at navnet “Husum” kommer til at gå under. Hertil blev der argumenteret, at distriktet Husum jo forbliver. Ligesom distrikterne på Ejdersted beholder deres nuværende navne.

Efterfølgende sagde forsamlingen enstemmigt ja til forslagene. En sammenlægning kan dog kun lade sig gøre, hvis SSFs landsmøde beslutter de nødvendige vedtægtsændringer.

VALGHANDLINGER

Et første skridt på vej til sammenlægning fremgik også ud fra valghandlingerne på generalforsamlingen. På valg var blandt andet posten som næstformand. Finn Gerckens ønskede ikke genvalg, Andrea Holste ønskede at stille op. Hun sidder normalt i amtsstyrelsen på Ejdersted, og forsamlingen syntes godt om, at binde amtsstyrelserne sammen på den måde. Valget var enstemmigt, og generalforsamlingen i Husum endte som den startede - med rigtig god stemning.