Facebook

VEDTÆGTSÆNDRINGER PÅ VEJ

På mødet i SSFs hovedstyrelse tirsdag aften på A.P. Møller Skolen i Slesvig blev et udkast til ændringer af SSFs vedtægter præsenteret. Baggrunden for forslaget er ønsket om at sammenlægge Husum Amt og Ejdersted Amt til et nyt amt “Sydvest”. Sammenlægningen er kun mulig ved ændringer af vedtægterne, og derfor har SSFs organisationsudvalg set på, om yderligere ændringer bør foretages ved den lejlighed.

Udkastet omfatter en række sproglige ændringer samt grundlæggende ændringsforslag, som på mødet tirsdag aften førte til en række forståelsesspørgsmål, ændringsforslag og debat.

For eksempel spurgte Viggo Jacobsen, amtsformand i Flensborg By, om formuleringsforslaget i formålsparagraffen “Sydslesvigsk Forening er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation” er blevet afstemt med Det Sydslesvigske Samråd. Dertil blev der fra organisationsudvalget samt andre medlemmer af hovedstyrelsen, at der indenfor Samrådet ikke bør være uenighed om, at SSF er mindretallets kulturelle hovedorganisation. Desuden er alle organisationer i Samrådet selvstændige, og vedtægtsændringer - som for eksempel dem Flensborg Avis vedtog i fredags samt dem Skoleforeningen netop er i gang med – skal indtil nu ikke afstemmes blandt organisationerne i mindretallet.

BOPÆLSPLIGT

Et andet omdiskuteret punkt var et forslag om, at bestyrelsesmedlemmer fremover skal have bopæl i Sydslesvig. Mens nogle argumenterede, at aktive medlemmer af SSF også bor syd for Ejderen og nord for grænsen, mente andre, at punktet begrænser bestyrelsesarbejdet. Andre argumenterede ud fra en principiel forståelse, der går ud på, at SSFs virke er Sydslesvig, og når man kræver af de ansatte, at de skal bo i Sydslesvig, bør man have lignende forventninger af bestyrelsesmedlemmer. I debatten blev der blandt andet ønsket at lade sig inspirere af Flensborg Avis, som ved generalforsamlingen fredag ændrede på bopælspligt. Ansatte på avisen har hidtil skullet bo i Sydslesvig, men siden vedtægtsændringerne omfatter bopælspligten nu Sydslesvig samt området i grænselandet.

FORRETNINGSUDVALGET

Et punkt, som de delegerede ville have slettet fra forslaget, var organisationsudvalgets forslag om at begrænse valgperioderne for medlemmer af Forretningsudvalget. Formuleringen “Forretningsudvalgets medlemmer må ikke beklæde samme post i mere end 3 valgperioder i træk” havde ifølge de delegerede potentialer til at begrænse SSF på en måde, der kunne blive problematisk. Forinden havde andre foreslået at ændre antallet af valgperioderne til 5. Men efter debatten ønskede et stort flertal formuleringen slettet.

Tilbagemeldingerne og ændringsforslagene tages nu igen op i organisationsudvalget. Efterfølgende sendes et nyt udkast ud til høring i amterne, distrikterne og de tilsluttede organisationer. Den endelige behandling i hovedstyrelsen finder sted den 13. september 2022.