Facebook

HEIMKE HANSEN MODTAGER SYDSLESVIGPRISEN

Heimke Hansen fra Horstedt fik netop tildelt Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris.

Heimke har bestridt adskillige tillidshverv såvel i SSW, SSF, som Dansk Kirke for Sydslesvig gennem årene.

Hun var i en årrække i bestyrelsen for SSW i Hatsted og repræsenterede mindretallets parti SSW også i en periode (muligvis flere, men i hvert fald fra 1998 – 2003) i byrådet i Horsted.

Fra 2015-2016 var hun næstformand for SSF Husum Amt, og i årene fra 2015 til 2021 var hun amtets repræsentant i Vestkystkulturudvalget.

De senere år har Heimke været en af de bærende kræfter i at arrangere kaffe-arrangementer i menigheden: Hun har også i en periode haft sæde i menighedsrådet, og de seneste år har hun været en af de frivillige, der gør det muligt at holde udstillingerne på Mikkelberg åbne ud over, hvad økonomien tillader at bruge lønnet arbejdskraft til.

Heimke Hansen er en af de frivillige, der holder mindretallets fællesskab som vi kender det kørende. Hun har i den grad fortjent vores anerkendelse, som Sydslesvigprisen er et udtryk for.