Facebook

SYDSLESVIGSK JULEMÆRKE 2022 UDKOMMET

Julemærket i år består af to motiver, der supplerer hinanden på bedste vis. Det ene er en farvelagt tegning af Helligåndskirken, udført af Käte Lassen i et særdeles småt format, næsten lig et frimærke. Det andet mærke er tegnet ca. i 1945 af den ene af to Vermehren brødre, der begge arbejdede som læger ved Dansk Sundhedstjeneste. Det forestiller en Luciabrud, og modellen her er antagelig Vibeke Arnkjær, der senere knyttedes som lærer til Dansk Skoleforening. Så på denne måde har årets mærke tydelige sydslesvigske rødder.

Det første julemærke i Sydslesvig kom i 1949, mens krigen kastede lange skygger over landsdelen med vareknaphed, boligmangel, flygtningestrømme og usikkerhed omkring den fremtidige situation. Mærket skulle være et lys i mørket, og udtrykke fremtidshåb. Siden da er julemærket blevet trykt hvert eneste år.

Det første år blev der trykt 200.000 mærker, allerede i 1954 var oplaget fordoblet, i de følgende var oplaget flere gange for småt i forhold til efterspørgslen, så man tyede til at genoptrykke gamle mærker fra depotet med nye årstal trykt ovenpå. Efterspørgslen toppede i 1969 med et oplag på ikke mindre end 1 ¼ million mærker. Fra da af dalede oplagstallene.

I dag trykkes der 64.000 mærker, fordelt på 2000 ark, og salget er dalende, da der ikke sendes julepost i samme omfang som tidligere. SSF har gennem de sidste par år tilbudt et E-mærke, der kan købes online på SSFs hjemmeside og frit anvendes på al digital post i juletiden. Mange foretrækker dog stadig at købe arket med det trykte motiv. Vi håber, at der vil blive taget godt imod julemærket.

Man kan få 1 julemærkeark med 32 mærker for 4 € hhv. 30 kr. og et sæt med 2 e-julemærker for 4€ hhv. 30 kr.

Julemærkerne sælges i SSFs sekretariater i Flensborg, Nibøl, Husum, Slesvig, Egernførde, Rendsborg og Tønning. De kan ligesom de digitale julemærker også bestilles via SSFs hjemmeside www.syfo.de/shop