Facebook

MINDRETALSDELEGATION BESØGTE UNESCO I PARIS

Forleden var en delegation fra den europæiske mindretalsunion FUEN og fra Europæisk Dialog Forum på besøg hos UNESCO i Paris. På dagsordenen stod flere emner, men for det danske mindretal var der også behov for at komme ind på, hvorfor mindretalsmodellen i grænselandet ikke klarede springet på UNESCOs liste over immaterielle kulturarv i kategorien best practice.

I den forbindelse understregede SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen, der for tiden også er formand for Europæisk Dialog Forum, at immaterielle kulturarv ikke nødvendigvis kun behøver at handle om traditioner og skikke. Et emne, der netop omhandler, hvordan man i et grænseland har formået at gå sammen om at bevare og støtte mindretal, så de kan holde fast i og dyrke deres kultur, identitet og sprog, burde falde perfekt sammen med UNESCOs grundlæggende værdier.

Læs mere om besøget i seneste udgave af www.ugeavisen-sydslesvig.de eller på www.syfo.de